تاریخی
 سوال مسابقه کتابخوانی مهر ماه 94
سوال مسابقه : مراتب اداری علما در دوره صفویه را  به طور کامل  تحلیل نمائید:  

|+| نوشته شده توسط گروه تاریخ زنجان در دوشنبه چهاردهم دی ۱۳۹۴  |
 مساببقه کتابخوانی

سوال مسابقه کتابخوانی دیماه 94 

ویژگی های تاریخ نگاری در دوره پهلوی  مبتنی بر  جریان  شرق شناسی را  تحلیل نمائئد 

 منبع :   کتاب جریان های ا اصلی  تاریخ نگاری در دوره پهلوی ،نوشته  دکتر سیمین فصیحی

|+| نوشته شده توسط گروه تاریخ زنجان در دوشنبه چهاردهم دی ۱۳۹۴  |
 بارم بندی کتاب تاریخ بیداری اسلامی

بارم بندی کتاب بیداری اسلامی ضمیمه تاریخ معاصر

کتاب ضمیمه (بیداري اسلامی) فقط در برنامه تدریس و ارزشیابی مستمر گنجانده شود و در آزمون پایانی منظور نشود.   [ادامه ...]

 

|+| نوشته شده توسط گروه تاریخ زنجان در دوشنبه هجدهم آذر ۱۳۹۲  |
 تاريخچه حسينيه اعظم زنجان

 تاريخچه حسينيه اعظم زنجان

حسينيه اعظم زنجان در جنوب شهر زنجان كه بين مدارهاي 36 درجه و 37 درجه شمالي و نصف النهارهاي 48 درجه و 5/49 درجه شرقي واقع شده قرار گرفته است.
تاريخچه حسينيه اعظم را با ياري گرفتن از گزارش شفاهي اهالي محل ،معمرين ،خادمين و هيات امناء قديمي و از آن اشخاصي كه خودشان بطور مستقيم و يا بطور غير مستقيم از طريق پدر بزرگهايشان و از كسان ديگر راجع به قدمت و تاريخ گذشته حسينيه خاطراتي داشته اند نقل مي كنيم .البته بديهي است كه در نقل قول احتمال كم يا زياد بودن مطلب گفته شده وجود دارد ولي سعي شده مطالب با تطبيق همديگر نزديك به حقيقت باشد تا بتوان نسبت به آنها استناد جست و آيندگان بتوانند از آن استفاده كنند.متأسفانه تاريخ مدون ما در گذشته هميشه دچار چنين نقصهايي بوده است .نبودن افراد خبره و علاقمند در شهرمان كه بخواهند حوادث مختلف را ثبت و ضبط كرده و آنها را به آيندگان انتقال دهند هميشه يكي از معضلات جامعه شهر زنجان بوده است و اگر تعدادي كتب تاريخي نيز تأليف وتدوين شده و موجود است بدون تجزيه و تحليل بوده و از جزئيات مهم تاريخي چشم پوشيده اند لذا مورخين حوادث را بصورت كلي و گذرا و بشكل قصه و داستان گونه نقل كرده اند.
با اينهمه ،خوشبختانه ما توانستيم با استفاده از گفته ها و نوشته هاي بزرگان و اهالي محل تاريخچه حسينيه اعظم را بصورت تحليلي كه گوياي گذشته روشن آن است به علاقمندان تاريخ شهرمان و مخصوصاً به عاشقان حسين عليه السلام ارائه نماييم اينكه حسينيه هم مسجد و تكيه و هم مدرسه علميه بوده شكي نيست . اولين سند مكتوب كه با مهر (حاج ميرزا لطف الله شيخ الاسلام وآخوند ملا كاظم )ممهور شده صفر المظفر 1295 هجري قمري را نشان ميدهد كه در زير وقفنامه دو شخص خيرو نيكو كار بنام هاي (حاج ميرزا محمد نقي و حاج ميرزا بابايي)تاجر كه دو باب دكان را وقف صحيح شرعي نموده اند آمده است.در اين وقف نامه قيد شده با اطلاع عاليجناب (آخوند ملا علي اصغر روضه خوان ) در راه جناب ابي عبدالله الحسين (ع)در تكيه حسينيه خرج و احسان نمايند از اول ماه محرم تا دوازدهم محرم هر قسم مصلحت بداند صاحب اختيار است.دومين سند مكتوب كه با مهر آقاي (سيد عبدالرحيم مجتهد و آقا سيد علي و آقا شيخ ابراهيم) ممهور شده مربوط به تاريخ شوال 1322 هجري قمري است كه شخصي بنام (حاج محمد هاشم شريف العلماء) وقف صحيح شرعي و حبس مخلد نموده همگي مساحت ششدانگ و يك شعير و دو ثلث شعير قريه دهجلال از قراء سجاسرود خمسه را با كافه توابع و ملحقات و مزارع مائيه و دعيه و مراتع و معالف وبسائين و مياه و عيون و انهار و املاك .... و عمارات و محل اكداس و طراقين بر حضرت سيدالشهداء ارواح العالمين له الفداء.
البته قابل ذكر است كه نامبرده اين روستا را به مساجد و مدارس واقعه در ذيل كه در دارالسعاده زنجان واقع است وقف نموده است.اين مساجد و مدارس عبارتند از :
1-مدرسه و مسجد رضوانمعان المغفور (آخوند ملا علي) اعلي الله مقامه الشريف
2-مدرسه و مسجد رضوانمكان المبرور (آقا سيد فتح الله) طاب ثراه
3-مدرسه و مسجد مقابل حمام (حاجي داداش) در راسته بازار
4-مدرسه و مسجد حسينيه
5-مدرسه و مسجد (ملا محمد علي)
آنچه در اينجا قابل توجه است اينكه در سال 1322 هجري قمري حسينيه اعظم هم مدرسه بوده هم مسجد.زيرا واقف در توضيحاتي كه در وقفنامه داده آورده است كه متولي ، منافع قريه مذكور را در وهله اول به تعميرات مدارس و مساجد اشاره شده و تامين آب آنها به مصرف برساند و نَه عشر ديگر را به حضرات طلاب محصلين ساكنين در حجرات هر مدرسه بپردازد آنهم از قرار هر حجره سه نفر طلبه.در ضمن مشروط به اينكه هر طلبه بيش از يكماه در خارج مدرسه نماند و اگر بيرون رود و برگردد بايد لااقل دو ماه تمام در حجره خود مقيم باشد تا شهريه دريافت نمايد.حال به يك سند مكتوب ديگر اشاره مي كنيم اين سند سنگ نوشته ايست كه در راهرو و مدخل ورودي مسجد حسينيه هم اكنون بر ديوار نصب شده و اشعار زير بر روي آن كنده كاري شده است:

 

بعد حمد خداي عزوجل كه كريم است و قادرو منّان جمعي از مؤمنين اهل محل همه در زهد بوذر و سلمان سّيد و ميرشان محمد علي صاحب جاه و فّر و عّزت وشان دّر درياي پاك پيغمبر پور هم اسم موسي عمران مسجدي خواستند بي مانند طرح از لطف حضرت يزدان چون به پايان رسيد اين مسجد هاتفي سفت اين در غلطان حَبَذّا مسجدي كه در منظر آمده رشك روضه رضوان سال تاريخ او طلب كردم روزي از صوفي خجسته بيان كلك بگرفت و ريخت از كلكش بر ورق اين جواهر الوان بود از وَجه پاك اين مَعبَد طلعت مسجد الحرام عيان 1261
همانطور كه تاريخ سنگ نوشته نشان ميدهد اهالي محل اين مسجد را در سال 1261 هجري بپايان رسانده اند .البته طبق گفته مُعَّمرين و اهالي محل اين تاريخ مربوط به زمان يا سال تأسيس مسجد نيست بلكه مربوط به تعمير و بازسازي مسجد است.وجود يك سند مكتوب ديگر گفته مُعَّمرين را قريب به يقين مي نمايد .اين سندعَلَمي است كه بر روي آن تاريخ (1221)كنده شده و به مسجد حسينيه اهداءگرديده است .اينها سندهاي موجود و مكتوب در باره تاريخ تاسيس حسينيه اعظم است ولي گفته هاي شفاهي به زمانهاي پيش از اين سالها اشاره دارد .ميگويند در تاريخ 1114 هجري قمري زنگ بزرگي به مسجد اهداء شده و اين زنگ تا چهل يا پنجاه سال پيش موجود بود كه بعد شكسته شده و از بين رفته است.همراه اين زنگ مقاديري وسايل ديگر مثل طبل وشيپور و چند قطعه شمشير و يك عدد كشكول هم بوده كه از آنها هم فعلاً اثري نيست.شايد در زمان رضاخان بعلت تعطيلي مساجد جمع آوري و احتمالاً به مراكز فرهنگي و باستاني برده اندو يا اصلاً معدوم كرده اند.براي تعيين دقيق تأسيس و احداث مسجد به مدارك ديگري نيز نياز مي باشد كه متأسفانه به آنها دسترسي پيدا نشد.لذا براي نزديك شدن به تاريخ حقيقي بناي مسجد بهتر اين است كه قدمت بافت شهر،تاريخ بناي مساجد و آثار ديگر باستاني شهر را كه در اطراف و يا نزديكي حسينيه قرار دارند بررسي نمود.

 

 

 

|+| نوشته شده توسط گروه تاریخ زنجان در دوشنبه بیست و هفتم آبان ۱۳۹۲  |
 جلسات نقدو بررسی کتاب در استان زنجان

 

 

 

جلسات نقد و بررسي كتاب استان زنجان

 

 

كتاب به عنوان مهمترين محمل اطلاعاتي از سنگ نبشته ها گرفته تا شكل امروزين آن ، همواره نقش مهمي در فرايند ارتباطات و توسعه ي فرهنگي داشته است ، لذا كانون هاي توليد اطلاعات ، موسسات مرتبط با كتاب و همچنين جامعه ي كتابخوان مي توانند نقش موثري در جلوگيري از انزوا و به حاشيه رانده شدن اين كالاي فرهنگي داشته باشند . يكي از مهمترين عواملي كه تاثير بسزايي در عدم مطالعه داشته است ضعف فرهنگي اطلاع رساني و عدم توجه به كتاب مي باشد تا آنجا كه در ايران امروز چاپ كتاب معرفي و آثارو تقدير از نويسندگان آن چنان كه شايسته ي حجم آثار تاليفي است، گسترش نيافته، لذا بي‌ترديد اقبال به اين امر از واجبات وظايف مراكز فرهنگي‌و متوليان فرهنگ به خصوص اداره كل كتابخانه هاي عمومي است .

از طرفي تمركز فعاليت هاي حوزه كتاب در پايتخت ايران و توجه بيش از حد ادارات و موسسات فرهنگي به مركز، بسياري از مردم استان‌هاي مختلف را از توجه به امور بازداشته و گسترش نامتوازن رسانه‌ها و پخش معيوب كتب در ايران به اين جهل ناخواسته دامن مي‌زند.

لذا برگزاري جلسات نقد و بررسي كتب و معرفي نويسندگان مي تواند تا حدودي به گسترش فرهنگ كتابخواني ، تمركز زدايي از اين حوزه ، رويكرد نو و متنوع به كتاب هاي تازه چاپ شده و در نهايت به رشد همه جانبه ي فرهنگ ايران كمك كند.

 

اهداف و دستاوردهاي نقد و بررسي كتاب :

- معرفي كتب،بررسي كتب،جلب مشاركت مردم و آشنايي با اصول صحيح نقد

- بررسي كتب تازه چاپ شده در ايران كه خود به توليد كتب درجه‌ي يك در هر حوزه از ساحت تفكر كمك مي كند.

- بررسي كارنامه يك مولف

- غني سازي اوقات فراغت جوانان

- تقدير از مولفان و ارسال مقالات ارائه شده براي آنان (اگر در قيد حيات باشد)

- بررسي كارنامه‌ي نشر يك انتشاراتي فعال در استان يا كشور كه به چاپ آثار شاخص در حوزه هاي مختلف فرهنگي همت گماشته اند.

- تمركز زدايي از جمع شدن تمامي جلسات

- بسط فرهنگ كتابخواني در استان كه در نتيجه‌ي معرفي كتب مطرح

- تشويق و ترغيب دانش آموزان و دانشجويان براي مشاركت در جلسات عصر كتاب كه خود به گسترش فرهنگ كتابخواني مي انجامد.

- تقدير از فعالين عرصه فرهنگ و انديشه در استان كه در اثر تمركز امكانات در پايتخت غالبا مهجور مي‌مانندو نسبت به آثارشان بي‌توجهي مي شود.

- حمايت و تجليل از هنرمندان ،مشاهير و....

 

 

برگزاري جلسات نقد و بررسي كتاب در استان زنجان:

اين جلسات از شهريور ماه سال 1383 تا كنون در غالب گروه‌هاي شش گانه (علوم اجتماعي ،تاريخ، فلسفه، كودك و نوجوان،كليات،ادبيات) به صورت ماهانه سلسله نشست هايي جهت نقد و بررسي كتاب برگزار مي‌ كند كه در سال جاري دو گروه حديث و قرآن و تربيت بدني نيز به اين گروه ها اضافه شده است.


پنجاه ونهمين نشست گروه تاريخ عصر كتاب برگزار شد. نقد وبررسي كتاب ساختار نهاد وانديشه هاي ديني درايران عصر صفوي :تاريخ تحولات ديني ايران درسده هاي دهم تادوازدهم هجري قمري نوشته دكتر منصور صفت گل

پنجاه ونهمين نشست گروه تاريخ عصر كتاب به همت اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان در محل سالن اجتماعات كتابخانه عمومي سهروردي زنجان برگزار شد.

در اين نشست كتاب ساختار نهاد وانديشه هاي ديني درايران عصر صفوي :تاريخ تحولات ديني ايران درسده هاي دهم تادوازدهم هجري قمري نوشته دكتر منصور صفت گل باحضور علاقمندان به حوزه تاريخ مورد نقد و بررسي قرار گرفت.

در ابتداي نشست خانم فتحي از از اعضاي گروه تاريخ عصر كتاب به عنوان اولين سخنران اين نشست ،توضيحات مختصري رادرباره كتاب ونويسنده آن ارائه نمودند.

سپس آقاي صديقيان از فعالان حوزه تاريخ به عنوان منتقد كتاب پشت تريبون رفته وكتاب ساختار نهاد وانديشه هاي ديني درايران عصر صفوي :تاريخ تحولات ديني ايران درسده هاي دهم تادوازدهم هجري قمري نوشته دكتر منصور صفت گل را نقد وبررسي نمودند.

پرسش وپاسخ درباره موضوع ومحتواي پايان بخش اين نشست بود. دراين بخش حاضرين درخصوص كتاب وموضوع جلسه به تبادل نظر پرداختند.

 

|+| نوشته شده توسط گروه تاریخ زنجان در دوشنبه بیست و هفتم آبان ۱۳۹۲  |
 مسابقه کتابخوانی مهر 92

به: گروه تكنولوژي و گروه هاي آموزشي متوسطه استان

از: گروه آموزشي....درس تاريخ

موضوع:مسابقه كتاب خواني مهر ماه1392

باسلام:

       احتراما به استحضار  ميرساند ،در راستاي ترويج فرهنگ كتاب خواني،  سوال مهر ماه  مسابقه ي كتاب خواني  به قرار ذيل  مطرح مي گردد. مستدعي است ترتيبي  اتخاذ شود تا همكاران جواب سوالات را به كارشناسي گروههاي آموزشي استان ارسال  نمايند

 سوال مسابقه :روابط ایران وغرب در زمان  آق قوینلو ها را تحلیل نمائید.          

 منبع :  تشکیل  دولت ملی در ایران ( حکومت اق قوینلو و ظهور  دولت صفوی )نوشته  والتر هینتس ترجمه کیکاووس  جهانداری

                                                                            گروه آموزشي تاريخ استان زنجان

رونوشت :

كارشناسي محترم گروههاي آموزشي استان

مدارس متوسطه وپيش دانشگاهي استان

دبيرخانه  راهبري تاريخ در استان كرمان

|+| نوشته شده توسط گروه تاریخ زنجان در دوشنبه بیستم آبان ۱۳۹۲  |
 نمونه سوالات مفهومی درس 19 کتاب تاریخ ایران و جهان 2

 

سوالات مفهومی درس 19 تاریخ ایران و جهان 2    با عنوان: 

دخالت های روسیه و انگلستان در ایران (ازانقلاب مشروطه تا کودتای ١٢٩٩ )

 

 

      1-چرا روسیه تزاری نمی توانست مانع پیروزی انقلاب مشروطه در ایران شود؟

 

        حکومت تزاری روس در موقعیتی نبود که بتواند مانع پیروزی انقلاب مشروطه ایران شود؛ زیرا به تازگی در جنگ با ژاپن به سختی شکست خورده و گرفتار جنبش مشروطه خواهی در داخل روسیه بود.

     

     2-در جریان انقلاب مشروطه چگونه از سیاست های متظاهرانه انگلستان  پرده برداشته شد؟

 

      خیلی زود پرده از این سیاست متظاهرانه برداشته شد و دولت انگلستان در مقابل لشکرکشی محمدعلی شاه و روسیه بر ضد مجلس شورای ملی و مشروطه خواهان سکوت کرد و سپس از طریق دسیسه و دخالت های گوناگون در امور داخلی ایران، نهضت مشروطه  را از نفس انداخت.

    3-علت انعقاد قرارداد 1907 م میان کشورهای روسیه و انگلستان چه بود؟

 

  اختلافات کشورهای اروپایی بر سر منافع استعماری در اواخر قرن نوزدهم میلادی به اوج خود رسید و به تدریج زمینه را برای چنددستگی و صف آرایی آنها در مقابل یکدیگر فراهم کرد. در این میان، دو دولت انگلستان و روسیه که از قدرت یافتن آلمان و متحدانش بیم داشتند، درسال 1907 م./ 1287 ش. طیّ قراردادی با تقسیم کردن ایران میان خود، کوشیدند به اختلافات خویش پایان دهند.

    4-مهم ترین و اساسی ترین مشکل مشروطه نو پا چه بود؟

    مهم ترین و اساسی ترین مشکل مشروطهٔ نوپا، حضور تجاوزکارانهٔ انگلیسی ها و روس ها در ایران بود.

 

   5-مقدمات بازگشایی مجلس دوم مشروطه در راستای کدام هدف بود؟ مشروطه خواهان که با فتح تهران پیروزی بزرگی به دست آورده بودند، درصدد برآمدند که با حل کردن مشکلات، اوضاع کشور را سر و سامان دهند. آنها برای دستیابی به این هدف، در گام نخست مقدمات بازگشایی مجلس شورای ملی را فراهم آوردند

6- چه عواملی در آستانه ی جنگ جهانی اول حکومت قاجار را ضعیف و متزلزل کرد؟

وضعیت ناپایدار سیاسی، نابسامانی های اقتصادی و دخالت های گسترده قدرت های خارجی و اشغال بخش هایی از شمال و جنوب کشور توسط نیروهای روسی و انگلیسی، حکومت قاجار را ضعیف و متزلزل کرده بود.

 

7)دلیل تشکیل و سقوط دولت موقت  در جنگ جهانی اول چه بود؟

به دنبال پیشروی نیروهای روسیه تا دروازه های پایتخت، جمعی از مشروطه خواهان، شامل تعدادی از نمایندگان مجلس شورای ملی، وزیران و شخصیت های مذهبی، ابتدا به قم، سپس به اصفهان و سرانجام به کرمانشاه مهاجرت کردند. مهاجران در آن شهر، تحت حمایت متحدین )آلمان و عثمانی(،دولت موقت ملی را تشکیل دادند. با هجوم نیروهای متفقین به کرمانشاه و شکست سپاه عثمانی، دولت موقت ملی سقوط کرد و اعضای آن پراکنده شدند.

 

 8-ایستادگی درمقابل اشغالگران در جریان جنگ اول جهانی در چه مناطقی و توسط چه کسانی انجام گرفت؟

در برخی مناطق، به ویژه نواحی فارس و بوشهر، نیروهای مردمی تحت تأثیر فتوای مراجع و هدایت و حمایت روحانیونی نظیر آیت الله شیخ جعفر محلاتی و آیت الله سیدعبدالحسین لاری، با هدف دفاع از استقلال وطن در برابر قوای اشغالگر انگلیسی ایستادند. دلیران تنگستان و دشتستان به فرماندهی رئیسعلی دلواری تا آخرین قطرهٔ خون با نیروهای متجاوز جنگیدند و ضربات سختی بر آنها واردکردند. مردم کازرون نیز به رهبری ناصر دیوان کازرونی با شجاعت و شهامت تمام رویاروی نیروهای انگلیسی شدند. عشایر عرب خوزستان نیز در «نبرد جهاد » تلفات سنگینی بر ارتش اشغالگر وارد آوردند.

 

  9-آثار جنگ جهانی اول در کشور ایران چگونه بود؟

 

جنگ جهانی اول برای مردم ایران بسیار فاجعه آمیز بود. کشوری که دولت و مردمش، هیچ نقش و دخالتی در شروع و ادامهٔ جنگ نداشتند، تلفات جانی و خسارت های مالی هنگفتی را متحمل شد. افزون بر آن عده از ایرانیان که بر اثر درگیری های نظامی جان باختند، شمار بسیار زیادی از مردم ایران بر اثر قحطی، گرسنگی و بیماری های ناشی از جنگ و اشغال به طرز دلخراشی جان دادند. این در حالی بود که منابع اقتصادی و مواد غذایی کشورشان توسط اشغالگران مصادره شده بود.

 

 10- انقلاب اکتبر روسیه چه تأثیراتی را بر کشور ما بر جای گذاشت؟

 

 انقلاب اُکتُبر روسیه 1 در اواخر جنگ جهانی اول روی داد و بر اوضاع کشور ما بسیار تأثیر گذاشت. تغییر رژیم در روسیه، باعث بازگشت سپاهیان روس به کشورشان شد. دولت استعمارگر انگلیس با استفاده از این وضع، بلافاصله حضور نظامی خود را در مناطق شمالی ایران گسترش داد و بدین ترتیب، سراسر کشورمان را اشغال کرد. انگلیسی ها در صدد بودند تا در غیاب رقیب خود و با وجود تسلط بی چون و چرای نظامی که به دست آورده بودند، با انعقاد قراردادهایی، منافع سیاسی اقتصادی خود را تأمین کنند.

 

11-در قرارداد 1919 انگلیسی ها چه امتیازاتی را بدست آوردند؟

 بر اساس آن، امتیاز ایجاد راه آهن و راه های شوسه در سراسر کشور به انگلیسی ها واگذار می شد و ایران با گرفتن وام از انگلستان، ادارهٔ امور مربوط به دارایی و ارتش خود را به مأموران و کارشناسان و فرماندهان انگلیسی می سپرد.

 

12-انگلستان در پی  شکست  قرار داد 1919 دست به چه اقداماتی زد؟

در پی این شکست، دولت انگلیس که چنین وضعی را ناشی از ضعف حکومت قاجار و از هم پاشیدگی اوضاع ایران می دانست، درصدد برآمد که زمینه را برای تشکیل حکومت جدید از طریق کودتا فراهم کند.

 

13- ژنرال آیرون ساید چه کسانی را برای انجام کودتای 1299 مناسب تشخیص داد؟

آیرون ساید ، فرماندهٔ نظامی نیروهای انگلیسی در ایران، به جست و جو در میان نیروهای قزاق پرداخت و به کمک سیدضیاءالدین طباطبایی  که از سیاستمداران وابسته به انگلستان بود، یکی از فرماندهان نظامی به نام رضاخان را برای این منظور، مناسب تشخیص داد.

 

 14- ضرورت انجام کودتای سیاه توسط آیرون ساید چگونه به احمد شاه القا شد؟

آیرون ساید بعد از آماده کردن رضاخان برای انجام کودتا، به تهران آمد و به احمد شاه چنین القا کرد که حرکت نظامی رضاخان به سوی تهران، برای حفظ کشور و سلطنت ضروری است.

 

                                                                   گروه آموزشی تاریخ استان زنجان

 

|+| نوشته شده توسط گروه تاریخ زنجان در دوشنبه بیستم آبان ۱۳۹۲  |
 تحلیل سوالات تاریخ کنکور 92
بسمه تعالی                                                                     

احترا ما بررسی و تحلیل سوالات کنکور سال 92 که توسط گروه تاریخ استان زنجان  انجام پذرفته  خدمتتان ایفاد می گردد.                                                                                         

نقاط قوت:                                                                                                                                 

·        1)از لحاظ تقسیم بندی ارائه  سوالات 4 سوال از سال دوم تاریخ ایران و جهان 1، 7سوال از تاریخ ایران  جهان 2 و 4 سوال از تاریخ سال چهارم  می باشد با توجه به مطالب و اهمیت دوران جدید و معاصر اختصاص 7 سوال از کل سوالات کنکور به کتاب تاریخ ایران و جهان 2 منطقی به نظر میرسد

2) تعدادا سوالات متوسط به نسبت سوالات  ساده و  دشوار دو برابر میباشد (شامل سوالات 15-14-13-12-11-6-5-2) سوالات  ساده( 1-3-7) سوالات گنگ(4-9-10)

3)از لحاظ ویرایش و نکات دستوری و غلط املائئ در سطح استاندارد تهیه شده است .

4)از اینکه در سوال اول  تندیس مفرغی  دوره ای ایلامی بصورت عینی مورد سوال قرار گرفته به خصوص که در ارتباط با اهمیت زنان در تاریخ ایلام می باشد  قابل توجه می باشد

 نقاط ضعف

1-در ارائه سوالات سال دوم به لحاظ  محتوائی نسبت سوالات ارائه شده  در تاریخ بعد اسلام تا ظهور صفویه فقط  دوران  صدر اسلام (سوال 3 و قرو ن اول هجری سوال 4)  مد نظر قرار گرفته و دوران میانه تاریخ ایران ( حکومت های متقارن  - ، ترکان ، مغولان و تیموریان ) مورد توجه قرار نگرفته  است.

2- تعداد سوالات لحا ظ شده برای درس تاریخ  به خصوص به دلیل  تخصصی بودن این درس  در علوم انسانی   در مقایسه با درس جغرافیا که 20 سوال طرح شده است کمتر می باشد.

 راه کارها :

 1- با توجه به  نقاط  ضعف  بیان شده پیشنهاد می گردد  در طراحی  سوالات  سال آینده  اهمیت  دوره باستان  و تاریخ  میانه ایران مود  توجه بیشتری  واقع گردد .

 2- از آنجائیکه درس تاریخ  یکی از ذروس اصلی و تخصصی رشته  علوم انسانی می باشد در نظر گرفتن  تعداد سو الات  بیشتر و معقول در مقایسه  با درس جغرافیا ضروری به نظر می رسد.

 

  گروه آموزشی تاریخ استان زنجان

|+| نوشته شده توسط گروه تاریخ زنجان در دوشنبه سیزدهم آبان ۱۳۹۲  |
 ضرورت تدوین و تألیف کتاب تایخ استان

به: دفتر تألیف و برنامه ریزی کتب درسی

از: گروه آموزشي . تاریخ استان زنجان

موضوع : ضرورت تدوین کتاب  تاریخ استان

 ا حتراما به استحضار می رساند  با توجه به  عدم تدریس بخش تاریخی کتاب  استان شناسی به دلایل  ذیل:

1-عدم توجه به این بخش توسط همکاران رشته جغرافیا.

2-حجم زیادکتاب.

3- در تالیف  بخش تاریخی کتاب استان شناسی اکثر همکاران رشته تاریخ نقش داشته اند در حالیکه توسط  همکاران رشته  جغرافیا  باید تدریس گردد.

4-طرح ضرورت  تالیف کتاب تاریخ استان در سال های گذشته در همایش های سراسری سرگروه ها .

5-توجه ، علاقه و سوالات  دانش آموزان از سرزمین محل زندگی و اثرات حوادت تاثیر گذار استان در حوادث کشوری در دوره های گذشته وحال.

6- تحت الشعاع قرارگرفتن  بخش تاریخی کتاب استان شناسی در کنار مطالب جغرافیایی

7-از آنجائیکه درس تاریخ معاصر به عنوان درس عمومی در همه رشته ها  تدریس می گردد با  اضافه کردن یک ساعت به تدریس  تاریخ علاوه برتاریخ بیداری اسلامی ،تاریخ استان  نیز در کنار آن تدریس گردد.

    به نظر می رسد با توجه به موارد فوق  ضروری است دفتر تالیف کتب درسی  ودبیر خانه  محترم کشوری تاریخ  نسبت به   تدوین  کتاب جدیداالتألیفی با عنوان  تاریخ استان اقدام نمایند . بدیهی است دبیران تاریخ تمامی استان ها علاوه  بر حساسیتی که نسبت به آموزش تاریخ منطقه ا ی  خواهند داشت مطمئنا  آماده اند نسبت به همکاری در تالیف این کتاب نیز صمیمانه تلاش نمایند.

   

 

                                                                                                                                 گروه آموزشی تاریخ استان زنجان

 

رونوشت:

 دبیر خانه کشوری تاریخ در کر مان

 کارشناسی گر وه های آموزشی استان زنجان

|+| نوشته شده توسط گروه تاریخ زنجان در دوشنبه سیزدهم آبان ۱۳۹۲  |
 کلینیک مجازی (الکترونیکی تخصصی معتم یار)

  کلینیک مجازی (کلینیک الکترونیکی تخصصی معلم یار)

 

همواره در جریان فرآیند آموزش، تعامل میان همکاران و نیاز به امر مشورت و بکارگیری تجارب دیگران در جهت بهبود یاددهی – یادگیری نیاز مبرم می باشد. به دلیل عدم امکان ارتباطات حضوری، معلمان باید با اجرای برنامه هایی، تعاملات آموزشی بیشتری با یکدیگر داشته و نظرات سازنده و مفید خود را باهم به اشتراک بگذارند. امروزه این امر با وجود وسایل پیشرفته ارتباطی و الکترونیکی می تواند میسر گردد. در این رابطه طرح کلینیک مجازی (کلینیک الکترونیکی تخصصی معلم یار) برنامه ریزی و اجرا می گردد.

 

اهداف:

 

1-  پاسخ گویی به نیاز همکاران در جهت بهبود فرآیند آموزشی

2-  ایجاد فضای امن و اطمینان بخش برای دریافت پاسخ در مورد ابهامات درسی

3-  امکان تعامل سازنده همکاران درس تاریخ در کل کشور

4-  مدیریت زمان و استفاده بهینه از وقت و هزینه

با توجه به ایجاد منو«کلینیک الکترونیکی معلم یار» در سایت دبیرخانه کشوری درس تاریخ، کلیه نامه ها و لینک ها و عملیات مربوط به این طرح در این قسمت قرار داده می شود.

روش اجرا

همکاران محترم  سئوالات خود در زمینه های مختلف را به بخش «پرسش و پاسخ» ارسال می نمایند و دبیرخانه هم پیام را در سایت جهت مشاهده سایر همکاران، قرار می دهد.

نحوه پاسخ دهی:

سرگروه های آموزشی درس تاریخ استانها، مناطق، نواحی و همچنین سایر همکاران پس از مشاهده سئوالات مطرح شده ظرف مدت معینی ( تا یک هفته) می توانند نسبت به پاسخ دهی اقدام نمایند. دبیرخانه پس از بررسی پاسخ های ارائه شده، آنها را جهت مشاهده تمام همکاران، در بخش (پرسش و پاسخ) سایت دبیرخانه قرار می دهد.

 

دبيرخانه راهبری کشوری درس تاریخ کرمان

 

 

|+| نوشته شده توسط گروه تاریخ زنجان در دوشنبه سیزدهم آبان ۱۳۹۲  |
 
 
 
بالا